Organisation

4 skoler på vej ud i æteren


Projektets idégrundlag bygger på partnerskolernes tilsagn om varig implementering og driftsliggørelse af projektets forventede resultat - en internetbaseret facilitet som en ny central ramme på hver skole.

Projektets aktører er samlet ud fra deres hidtidige succesrige erfaringer med lyd- og videomedier i undervisningen, deres kapacitet til at implementere resultater i den daglige drift, samt deres direktioners engagement i udviklingstiltag, der omhandler skolemiljø og innovativ undervisningsudvikling. Direktionerne er involveret i projektets styregruppe og vil følge udviklingen tæt.
Projektet er en co-produktion mellem 4 erhvervsskoler i Jylland, og erfaringsudveksling foregår både personligt og virtuelt, gennem fælles medieproduktioner og praktisk inddragelse af spidskompetencer fra hver skole.

Organisation Lydunivers - klik på diagrammet for download

Projektets følgegruppe


Fem eksperter støtter projektet undervejs med gode råd og kritiske kommentarer, ud fra deres respektive faglige vinkel:

  • Sanya Gertsen Pedersen, Danmarks Evalueringsinstitut EVA
  • Kim Albæk, Journalisthøjskolen
  • Ebbe Schultze, UNI-C
  • Bjarne Andersen, UVM
  • Marina Vestergaard, Region Syddanmark

Tak!


Projektet er støttet med midler fra:

- Tipsmidler
- Region Midt
- Region Syddanmark
- EIIL-fonden

Projektskolerne medfinansierer af egne ressourcer.

 
 

Central projektledelse hos Mercantec • E-mail