Om projektet

Projektets mål


Projektdeltagerne vil arbejde henimod følgende mål:

 1. At skabe en selvstændig og permanent internetradiostation som en fysisk og virtuel facilitet på skolen
  - for at rammesætte medieintegreret læring / it-støttede undervisningsaktiviteter
  - for at publicere elevernes medieproduktioner
  - for at fremme det tværfaglige arbejde
  - for at inspirere til nyskabende formidling hos lærere
 2. At udvide lærernes handlemuligheder med særligt henblik på frafaldstruede elever (pædagogisk udvikling)
 3. At bidrage til et godt skole- og undervisningsmiljø ved at inddrage ungdomskultur
  - for at øge erhvervsuddannelsernes attraktivitet og tiltrække elever
  - for at understøtte skolens fastholdelsesindsats

Forventede resultater


Konkret vil projektet resultere i følgende:

 1. Et sammendrag af konklusioner fra erfaringsindsamling i New York 
 2. Medieproduktioner som inspirerende eksempler – elev- og lærerproduktioner
 3. ”Out-of-the-box”: En 3D-model over de realiserede internetbaserede skoleradiostationer på Mercantec, Minerva og Hansenberg, ledsaget af et erfaringskatalog
 4. Udrulning
  - Åbent hus arrangement – sightseeing på én af projektskolerne
  - Konsulentbesøg på interessentskoler
 5. Internationalt perspektiv
  - Samproduktioner med udenlandske skoler
  - Fremme af mobilitet
 6. Lydevent på EUC Syd

Træningsseminar 10-11 februar 2010


Undervisere fra Mercantec og Minerva: "Et biluheld i snestorm"

Da underviserne mødes for første gang på tværs af skolerne og fagene, afprøves lydmediet "på egen krop". I grupper produceres små udsendelser v.hj.a. bærbart udstyr og freeware redigeringsprogrammel.

En radiojournalist inspirerer ved at introducere til interviewteknik, opbygning af radioudsendelser og brug af sprog i radiomediet.

TAK til


 
 

Central projektledelse hos Mercantec • E-mail