BOX

Hvad er der i BOX'en?


BOX'en indeholder en minimodel af en radiostation, hvor man kan se, høre og selv prøve at arbejde med lyd. Se også BOX'en som 3D-model.

Vælg her fra BOX'ens playlist med elevers og underviseres lydproduktioner.

Desuden indeholder BOX'en en stak kort, med teknisk og pædagogisk vejledning. Klik også her for download:

Tekniske kort

1.1. Internetradio på en skole: 3 scenarier
1.2. Opsætning af servere og studio
1.3. Anskaffelse af udstyr
1.4. Indretning af et studio
1.5. Opsætning af et satellitstudio
1.6. Redigering med Audacity

Pædagogiske kort

2.1  Didaktik: Hvordan designer man undervisning med lyd?
2.1. En didaktisk model for undervisning med lyd

2.2. Muligheder i undervisningen – en bred vifte
2.2. Elevproduktioner som projekt i gruppearbejde
2.2. Individuelle elevproduktioner
2.2. Lyd i sprogundervisningen i en didaktisk ramme
2.2. Lydinstruktioner i en didaktisk ramme: Underviserens produktioner

2.3. Underviserens kompetencer

Journalistik

2.4. Interviewteknik
2.4. Kvalitetskriterier for lydproduktioner
2.4. Ophavsret

Og hvad siger elever og undervisere? Se 3.1. Citater fra elever og undervisere.


Udarbejdet af Steen Grønbæk, Mercantec og Regina Lamscheck-Nielsen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, på baggrund af projekterfaringerne, 2010

Bestil BOX hjem til jer


Konsulenter fra projektskolerne kommer gerne på besøg hos jer. Der demonstreres vhja. BOX'en, hvordan en skole kan køre en internetradiostation, hhv. arbejde med lydmedier i undervisningen.

Kontakt:

Viborg Steen Grønbæk

Randers Catherine Brejnholt

Kolding Thomas Westermann

Haderslev Christina Ackerman