I undervisningen

Hvad sker der aktuelt på skolerne?


Tradium elever i Randers Storcenter i færd med et interview

De 4 projektskoler arbejder forskelligt med lydmedierne og inspirerer dermed hinanden - og os andre!

Tradium
Eleverne har i gruppearbejde og tværfagligt produceret lydreportager om den daglige drift i Randers Storcenter. Desuden har man arbejdet med lyd til differentiering i sprogundervisningen.
Opbygningen af et studio er i fuld sving, og en programflade er allerede kørende her i efteråret!
Programmerne sættes sammen fra lydproduktioner der er fremstillet på studieture i udlandet og ved mobile aktiviteter som skolens idrætsdag.
Læs/hør mere her!

Hansenberg
Grafikertekniker-elever har på deres sidste hovedforløb fremstillet lyddokumentation og beskrivelser af deres grafiske workflow.
Mediegrafiske elever har suppleret deres visuelle produktioner med lydproduktioner. En døv elev har dokumenteret lydarbejdet med billeder.
Også her er studioopbygningen i fuld sving. En programflade for efteråret kører i løbet af oktober/november. Eleverne arbejder med reportager om bl.a. gadebørnenes liv i El Salvador.
Læs/hør mere her!
Et radioelevråd er etableret, og radioen kører videst muligt under elevernes præmisser. På sigt planlægges samlægning med et nyt filmstudio.

EUC Syd
HTX-elever har gennem foråret arbejdet individuelt med lydrapporter i flere sprogfag. I efteråret har it & kommunikationselever udarbejdet politiske valgkampagner i lydform, som supplement til valgplakater og valgtaler.
Modsat de andre projektskoler, sigter man her efter liveudsendelser fra en bærbar radiostation, så snart man har fået større rutine med lydproduktioner. Muligvis allerede i luften ved skolens Åbent-hus arrangement d. 5. februar 2011!
I løbet af efteråret fremstilles tekniske lærerinstruktioner i lydform, som løbende publiceres. Læs/hør mere.

Mercantec
Projektarbejde i grupper i en eliteklasse har ført til en række båndede radioudsendelser som øvelse for live-udsendelser. Radiostationen er fuldt kørende, og de første elev-liveudsendelser er med stor entusiasme gået i luften. Både eleverne og lærerne har dermed sat nye milesten i Danmarks uddannelseshistorie!
I løbet af efteråret arbejder skolens medielinje med radio som hovedindsatsområde, og en række live-udsendelser er påbegyndt, bl.a. et interview med statsminister Lars Løkke Rasmussen!
Flere udsendelser er desuden publiceret som podcast via skolens loudblog. 
Følg med her.

Alle skoler har fået professionel feedback på deres lydproduktioner fra journalist Kim Albæk, mhp. den videre kvalitetsudvikling.

Idébank


Undervisernes forslag!

Skolernes praktiske erfaringer bygger videre på en fælles idéudvikling omkring de muligheder der ligger i lydarbejdet.

Projektets undervisere har samlet sammen til en idébank om at udnytte lydproduktioner i selve undervisningen. Se også, hvordan elever og undervisere vil bruge en central radiostation og satellitsendere.

Klik på oversigten for download!

Hvordan kan man bruge lydmedier i undervisningen?


Klik på oversigten for download

Der er utallige måder, som lydmedier kan bruges på i undervisningen. Viften spænder fra den lærerstyrede formidling af fagligt stof hen til elevaktiviteter, såsom projektarbejde eller internationale samproduktioner.

Klik her for download af viften med nærmere beskrivelse.

AKTUELT


November 2010 
Mercantec elever broadcaster live fra Uddannelsesforum, 9-10 nov.!

HANSENBERG elever sender deres reportager over hele skolen, hver onsdag i oktober/november!

EUC Syd underviser producerer lydlektioner til fremstilling af en crosskart.

Tradium elever beretter mobilt i lydform fra skolens idrætsdag og fra studieture til USA og Barcelona!

En tværgående elvegruppe arbejder på en minimodel af en radiostation med alle finesser. BOX'en går på turné fra december!

BOX'en har fået sin egen jingle - selvfølgeligt elevproduceret!

Læs mere


Dette projekt bygger videre på erfaringer med en lang række lydaktiviteter på erhvervsskoler gennem de sidste år.

Erfaringerne er beskrevet i bogen "Sæt lyd på" med masser af praktiske tips. Download frit her!

 
 
 

Central projektledelse hos Mercantec • E-mail